Reference ISSR

Reference na implementaci softwarové aplikace ISSR, i s podpůrnými službami:

Mezi naše klienty, kde je implementován software ISSR, patří i Úřad pro ochranu osobních údajů v Slovenské republice. Proč tedy tento moderní a sofistikovaný nástroj nemáte zaveden i Vy? Zjednodušíte si tím manažerskou práci, zpřehledníte evidence, zavedete účinný systém ochrany aktiv, management bezpečnostních incidentů, zautomatizujete interní audity .... …. těšíme se na Vaše požadavky a spolupráci.